Project Manager Gender equality/projektledare inom jämställdhetsområdet

NIRAS Indevelop är ett konsultföretag som arbetar inom internationellt utvecklingssamarbete. Vi arbetar med resultatstyrning och utvärdering inom utvecklingssamarbetet, projektledning och genomförande av utvecklingsinsatser samt kompetensutvecklingsprogram inom samtliga samhällssektorer. 

Till vår kärnkompetens ingår mänskliga rättigheter och demokratifrågor, jämställdhet och utbildningsfrågor.
Inom området jämställdhet arbetar vi med rådgivning och studier med fokus på integrering av jämställdhetsperspektiv i olika sektorer/ program / utvecklingsinsatser, samt inom genomförandeprocesser i samarbetsländer med fokus på offentlig sektor och statsförvaltning, strategiutvecklingsprocesser, samt organisationsförändringar. Företaget har omfattande erfarenhet av samarbeten med myndigheter, statliga företag, civila samhället, forskningsinstitutioner och andra konsultföretag, samt ett brett nätverk av svenska och internationella experter.

Vi söker en person med kunnande och erfarenhet av att arbeta med:

 • Projektledning av långtids- samt korttidsuppdrag för olika internationella utvecklingsfinansiärer så som EBRD, EU, Sida, etc.
 • Jämställdhetsintegrering i offentlig sektor
 • Jämställdhetsintegrering i styrning och budgetprocesser
 • Utvecklings- och förändringsprocesser
 • Utveckling av offerter och avrop inom jämställdhetsområdet liksom jämställdhetsintegrering av offerter inom Niras-Indevelop’s övriga expertområden, så som jordbruk, vatten och sanitet.

Arbetet innebär att delta i projekt inom internationellt utvecklingssamarbete som genomförs i Sverige och i samarbetsländer. Samordna och leda projekt med fokus på jämställdhetsintegrering och verksamhetsutveckling inom olika jämställdhetsområden (såsom könsrelaterat våld, politiskt inflytande, ekonomisk utveckling, etc.) främst inom offentlig sektor och civila samhället i utvecklingssamarbetet.
Stöd till metodutveckling kring ovan nämnda frågor, jämställdhetsanalyser, utbildning och rådgivning kring jämställdhetsfrågor. Offertarbete inom kompetensområdet och stöd till jämställdhetsintegring av andra områden.

Kompetenskrav:

 • Masterutbildning med relevant inriktning 
 • 3-5 års arbetslivserfarenhet från relevant område 
 • 2 års erfarenhet av förändringsprocesser i offentlig förvaltning 
 • Behärska engelska i tal och skrift

Meriterande:

 • Praktisk erfarenhet av implementering eller pilotprojekt i offentlig förvaltning.
 • Internationell erfarenhet t av utvecklingssamarbete/frågor från konsultfirma, Sida, FN organ eller (genom MFS, utlandspraktik, arbete på svensk NGO/myndighet med fokus på utvecklingsfrågor eller annan likande verksamhet).

Anställningen är en projektanställning heltid ev. kommer möjlighet finnas till förlängning eller övergång till fast tjänst.

För mer info kontakt Marjo Nevala Löfkvist, Chef (076 762 77 07) eller Katarina Persson, Projektledare (08 588 318 03).

Din ansökan med CV och personligt brev skickar du online senast den 30 januari, 2017, för länk se niras.se. Vi granskar ansökningar löpande. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag, samt försäljare av ytterligare platsannonser.