Redigera flera artiklar samtidigt

  1. Logga in i BeGood.
  2. Navigera dig fram till de artiklar/grupper du vill redigera, t.ex "Studenter".
  3. Markera de artiklar du vill åtgärda alternativt "Titel" om du vill göra samma ändring på samtliga artiklar.
  4. Öppna fältet "Åtgärd:" 
  5. Välj den åtgärd du vill, t. ex. "Tagga valda artiklar".
  6. Klicka på utför.